Clip: Eimos - Pháo cối tự hành của Tây Ban Nha

Hệ thống pháo cối tự hành Eimos là sản phẩm của nhà thầu quốc phòng Expal đến từ Tây Ban Nha.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

- Video: Eimos - Pháo cối tự hành của Tây Ban Nha.

Theo QĐND

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/clip-eimos-phao-coi-tu-hanh-cua-tay-ban-nha/20231201093943154