Cisco sẽ đều đặn vá IOS theo lịch

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    IOS (Internetwork Operating System) là hệ điều hành mạng trong doanh nghiệp và ngành công nghiệp viễn thông.  Cisco sẽ bắt đầu cập nhật IOS 2 lần/năm.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9383&t=pcolarticle