Chuyện xóa đói, giảm nghèo của các cựu chiến binh Phù Cừ

    Gốc

    ND - Những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế của huyện Phù Cừ luôn vào loại cao của tỉnh, đạt được những kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng cựu chiến binh, cựu quân nhân được Đảng, chính quyền đánh giá là chỗ dựa tin cậy, nòng cột trong khối MTTQ và các đoàn thể.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127110&sub=56&top=38