Chuyện về “vua” sáng chế ở đất Bình Dương

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Trần Văn Tín, người được mệnh danh là ông "vua" sáng chế, Giám đốc Công ty Tư vấn điện tử I.C.E, công ty của gần 100 con người tật nguyền...

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2008/3/65765.cand