Chuyến thăm châu Phi của Tổng Bí thư có ý nghĩa đặc biệt

    Báo VTC News
    Gốc

    Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Trần Văn Hằng khẳng định chuyến thăm Ăng gô la và Môdămbích từ ngày 2 đến 7/4 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về mặt chính trị và hợp tác kinh tế.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243930/Default.aspx