Chuyện làm ăn của người dân Châu Sơn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tết với người nông dân bao giờ cũng nhẹ nhàng, đơn giản như bản tính hồn hậu và chân chất của họ thường ngày. Tết đến cũng là dịp để mọi người ngồi lại với nhau nói chuyện làm ăn và bày tỏ ước mơ trước thềm năm mới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139884&sub=56&top=38