Chuyển giao hai trạm thu phí trên quốc lộ 5

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Bộ GT-VT vừa có quyết định chuyển giao nguyên trạng hai trạm thu phí trên quốc lộ 5 tại Km 18+150 và Km 82+788 cho Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/01/22/101000/12537