“Chuyện đường rừng” của một nhà báo

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Thể loại Chuyện đường rừng từng xuất hiện trên văn đàn Việt Nam từ trước năm 1945 với các tác phẩm của các nhà văn Lan Khai, Thế Lữ... rất hấp dẫn người đọc. Tuy nhiên, hiện nay rất hiếm người viết về thể loại này bởi nó đòi hỏi sự am hiểu tường tận về rừng xanh, chứ không thể là "cưỡi ngựa xem hoa".

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/1/1/221068.tno