Chuyển đổi các PMU: Liệu có đổi chất?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau hàng loạt những sai phạm ở các Ban quản lý dự án giao thông (PMU) do Bộ GTVT quản lý thì việc sắp xếp lại các đơn vị này được coi là công việc phải làm ngay.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=55242