Chuyện doanh nhân Huỳnh Văn Khiết

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Người ta ngồi ở Mỹ vẫn quản lý tốt công ty tại Việt Nam. Vậy thì tại sao mình không thể ngồ ở Sài Gòn bàn chuyện làm ăn mà vẫn quản lý tốt được doanh nghiệp ở Buôn Mê Thuộc và Lào?". TS. Huỳnh Văn Khiết, Tổng giám đốc Công ty Cao su Daklak (DAKRUCO) đặt vấn đề.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108165&sub=56&top=38