Chuyện cổ tích của hai người khiếm thị

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Cuộc đời của họ là cả một tấm gương sáng về nghị lực sống, tinh thần cần cù lao động. Nhưng trên hết, mặc dù cả 4 con mắt đều mù, song họ lại có hai tấm lòng sáng. Chúng tôi may mắn được gặp ông Diềng Gì Sày và vợ là bà Phùn Nhì Múi ở thôn Cao Lâm, xã Phong Dụ, thuộc huyện miền núi Tiên Yên (Quảng Ninh).

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/12/105705.cand