"Chương trình cứng - SGK mềm"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đó là lời ông Nguyễn Minh Hùng- Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Sở GD-ĐT Đà Nẵng. Ông Hùng cho rằng, giáo viên không nhất thiết phải coi SGK như một "pháp lệnh". Cần có nhiều bộ SGK, sao cho phù hợp nhất với học sinh.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=67360