"Chúng tôi luôn hướng về quê hương, mong muốn xây dựng đất nước"

    Gốc

    (HNM) - Ngày 21-7, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam tại nước ngoài đã tổ chức Lễ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội người Việt Nam tại CH Séc và 4 kiều bào:

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/174571