Chứng khoán HVS Việt Nam bị xử phạt 210 triệu đồng

Chứng khoán HVS Việt Nam đã có hành vi thay đổi địa chỉ trụ sở chính khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 582 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại số 31, đường số 9, khu dân cư Nam Long, tổ 7B, khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

Theo đó, Chứng khoán HVS bị phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 156 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã có hành vi thay đổi địa chỉ trụ sở chính khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản.

Đồng thời, công ty cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng do đã không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Chứng khoán HVS đã không báo cáo phương án khắc phục được Hội đồng quản trị công ty thông qua về việc không đáp ứng việc duy trì điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán. Như vậy, tổng số tiền mà Chứng khoán HVS phải nộp phạt là 210 triệu đồng.

Chứng khoán HVS Việt Nam đã từng bị UBCKNN xử phạt số tiền 70 triệu đồng vào năm 2018.

Chứng khoán HVS Việt Nam đã từng bị UBCKNN xử phạt số tiền 70 triệu đồng vào năm 2018.

Năm 2018, Chứng khoán HVS Việt Nam cũng đã từng bị UBCKNN xử phạt số tiền 70 triệu đồng do đến ngày 13/4/2018, công ty chưa thiết lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật.

Cũng trong năm này, UBCKNN đã rút nghiệp vụ môi giới của HVS. Sau đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã chấm dứt tư cách thành viên đối với công ty.

Tại thời điểm cuối năm 2018, Chứng khoán HVS bị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (nay là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam) thu hồi giấy chứng nhận thành viên lưu ký.

Từ từ ngày 3/10/2019 đến ngày 1/12/2019, Chứng khoán HVS Việt Nam bị UBCKNN đình chỉ hoạt động và được chấm dứt tình trạng đình chỉ hoạt động vào ngày 07/07/2020.

Chứng khoán HVS được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của UBCKNN cấp ngày 15/12/2008, với các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán như môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chung-khoan-hvs-viet-nam-bi-xu-phat-210-trieu-dong-a664886.html