Chuẩn bị tốt Kỳ họp lần thứ 19 và kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI

Chiều 28/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 35.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các ban HĐND tỉnh.

 Quang cảnh phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Phiên họp đã thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của Thường trực, các ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh trong tháng 5. Theo đó, đã tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm các nội dung theo Nghị quyết phiên họp lần thứ 34 của Thường trực HĐND tỉnh đề ra, như: chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm, Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) theo tiến độ; lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2025; ban hành Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về điều chuyển sinh hoạt của đại biểu và phân công tổ trưởng, tổ phó tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện Văn Bàn, Bảo Yên...

Trong tháng, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện 11 cuộc giám sát, khảo sát. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh đã tiếp 16 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 7 đơn, thư.

 Đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

 Đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

 Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Tiếp đó, đại biểu dự phiên họp tiến hành thảo luận dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số nội dung khác.

 Đồng chí Vũ Xuân Cường phát biểu kết luận phiên họp.

Đồng chí Vũ Xuân Cường phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực, các ban HĐND tỉnh chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp phát sinh) và kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh. Trong đó, các ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, họp thông qua báo cáo theo lĩnh vực được phân công. Các tổ đại biểu phối hợp với thường trực HĐND, UBND cấp huyện tổ chức họp, thảo luận, tham gia vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Lựa chọn vấn đề, tổ chức tốt hoạt động chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Đối với hoạt động giám sát, khảo sát, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch; ban hành các báo cáo kết quả giám sát đúng tiến độ; tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động khác đảm bảo yêu cầu.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/chuan-bi-tot-ky-hop-lan-thu-19-va-ky-hop-thuong-le-giua-nam-2024-hdnd-tinh-lao-cai-khoa-xvi-post384672.html