Bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh

Bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh

Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh

Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh

Nhân sự mới vừa được bầu, chuẩn y tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Lào Cai và Kiên Giang

Nhân sự mới vừa được bầu, chuẩn y tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Lào Cai và Kiên Giang

Chân dung tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh

Chân dung tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là ai?

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là ai?

Lào Cai có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh thành

Tuyên Quang, Lào Cai có nhân sự mới

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 11 tỉnh, thành

Mục tiêu cao nhất là phát triển kinh tế địa phương, làm giàu cho nhân dân