Chưa sợ

    Gốc

    Hanoinet - Thế giới đánh giá Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng 40 nghìn người chết vì thuốc lá, 80% số bệnh nhân ung thư phổi do thuốc lá...

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=62949