Chưa nộp tiền xây dựng trường, xã chưa cho đóng dấu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - “Mùa màng thì mất trắng, chăn nuôi thì dịch bệnh, lấy cái gì bán để có tiền, vì thế dân nợ là chuyện đương nhiên, nhưng hễ gia đình nào còn đang nợ, con cháu lên UBND xã xin làm giấy khai sinh, chuyển khẩu, đăng ký kết hôn, xin giấy tạm vắng cũng không được xác nhận, xã không cho triện". Đó là chuyện do người dân Quỳnh Thắng, xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã phản ánh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136555&sub=74&top=41