Chưa nhà thầu nào được điều chỉnh giá xây dựng

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Trước cơn lốc tăng giá vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có Thông tư 05 ngày 22-2 về hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/giacathitruong/2008/03/28/091323/6924