Chưa có tín hiệu hồi phục

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Với những yếu tố bất lợi như: xăng dầu tăng giá, lạm phát vẫn đứng ở mức cao, chỉ số giá tiêu dùng trong 2 tháng đầu năm đã tăng trên 6%, giá vàng liên tiếp lập kỷ lục mới...

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18922