Chưa có chủ trương dừng cấp phép Công ty Chứng khoán

    Gốc

    Hanoinet - Trước thực trạng tỷ lệ ra đời các Cty chứng khoán không tương xứng với quy mô phát triển của thị trường, có nhiều quan điểm cho rằng UBCK NN nên ngừng việc cấp phép cho các Cty chứng khoán mới thành lập. Bà Bùi Thị Thanh Hương, Trưởng ban quản lý kinh doanh chứng khoán, UBCK NN trao đổi về vấn đề trên.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=24809