Chữa béo phì bằng cách đặt bóng vào dạ dày

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đặt một quả bóng vào dạ dày để thu hẹp thể tích chứa thức ăn, buộc bệnh nhân quen dần với việc ăn ít đi, giúp giảm béo trong vòng 6 tháng...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2007/11/21/216702.tno