Chú trọng phát triển Đảng trong công nhân

    Gốc

    (NLĐ)- Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp về chủ trương cổ phần hóa; xác lập vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng ngay từ khi chuẩn bị cổ phần hóa và chuẩn bị đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, trình độ, tâm huyết để giới thiệu vào các vị trí chủ chốt.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/212906.asp