Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo làm việc với huyện Chương Mỹ về khắc phục hậu quả úng ngập

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chiều qua 11/11, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã về Chương Mỹ làm việc với lãnh đạo huyện bàn cách khắc phục hậu quả úng ngập trên địa bàn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=108510