Chư Tăng Q.10 (TP.HCM) Bố-tát, thính giới mùa An cư kiết hạ tại chùa Hưng Long

Chiều 19-5-Giáp Thìn (19-6), chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.10 cùng chư Tăng trong quận về chùa Hưng Long (Q.10, TP.HCM) cùng Bố-tát, thính giới trong mùa An cư kiết hạ.

Niêm hương, đảnh lễ Tam Bảo

Niêm hương, đảnh lễ Tam Bảo

Tại Phật điện, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, cùng chư tôn đức niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, thực hiện nghi thức Bố-tát.

Giữa đại chúng, Đại đức Thích Trung Nghĩa, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo Q.10 đại vị thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát.

Theo Luật Phật chế định, Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Trang nghiêm lễ Bố-tát an cư tại chùa Hưng Long, Q.10, TP.HCM

Trang nghiêm lễ Bố-tát an cư tại chùa Hưng Long, Q.10, TP.HCM

Trí Thuận

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/chu-tang-q10-tphcm-bo-tat-thinh-gioi-mua-an-cu-kiet-ha-tai-chua-hung-long-post72062.html