Chư Tăng Q.1 Bố-tát, thính giới tại tổ đình Vạn Thọ

Sáng 15-5 Âm lịch (20-6), các hành giả an cư kiết hạ trên địa bàn Q.1 trở về tổ đình Vạn Thọ để cùng nhau thực hiện nghi thức Bố-tát, thính giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng.

Niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.1 cùng đại chúng thành kính niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, thực hiện các nghi thức Bố-tát tại chánh điện tổ đình Vạn Thọ,

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.1, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ, quyền trụ trì tổ đình Vạn Thọ đại vị thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát.

Thượng tọa Thích Minh Quang đại vị thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát

Thượng tọa Thích Minh Quang đại vị thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát

Theo đó, Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Được biết, khóa An cư kiết hạ do Ban Trị sự GHPGVN Q.1 tổ chức có 1 trường hạ tập trung dành cho chư Tăng tại tổ đình Vạn Thọ (65 vị); 2 điểm an cư tại chỗ là chùa Linh Sơn (9 vị) và chùa Quảng Hương (17 vị). Theo truyền thống trong mùa An cư kiết hạ, chư Tăng hành giả an cư trên địa bàn sẽ thực hiện Bố-tát định kỳ vào lúc 9 giờ 30 ngày 15 và 30 ÂL hàng tháng, tại trường hạ tổ đình Vạn Thọ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Đại chúng thính giới tại chánh điện tổ đình Vạn Thọ vào sáng 15-5 ÂL

Đại chúng thính giới tại chánh điện tổ đình Vạn Thọ vào sáng 15-5 ÂL

Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/chu-tang-q1-bo-tat-thinh-gioi-tai-to-dinh-van-tho-post72069.html