Chư Hreng mỗi năm một bước đường đổi mới

    Gốc

    Tôi vốn dĩ có chút "duyên già" với xã Chư Hreng (Kon Tum) nên mặc dù đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, nhưng cứ lâu lâu lại về để tìm hiểu và mừng cho sự phát triển đổi mới về mọi mặt của địa phương. Khỏi sợ mang tai mang tiếng gì vì xã nghèo, các cấp lãnh đạo đều thắt lưng buộc bụng lo cho dân miếng cơm manh áo thì lấy gì mà "lơ tơ mơ"!

      Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2008/7/66915.cand