Chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với biến động tăng giá các mặt hàng chiến lược

Với vai trò thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổng hợp xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động tăng giá các mặt hàng chiến lược trên thị trường nhằm kiểm soát lạm phát bình quân theo mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Công tác điều hành, quản lý giá tiếp tục được chú trọng và thực hiện linh hoạt

Công tác điều hành, quản lý giá tiếp tục được chú trọng và thực hiện linh hoạt

Báo cáo gửi Quốc hội về thực hiện Nghị quyết số 62/2022/QH15 hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Bộ Tài chính và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá tại các cuộc họp, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá đã chỉ đạo các bộ, ngành triển khai các giải pháp quản lý, điều hành, bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm.

Tính đến nay, lạm phát cơ bản được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2022 tăng 0,4% so với tháng trước. So với tháng 12/2021, CPI tháng 9 tăng 4,01% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,94%. Bình quân 9 tháng năm 2022, CPI tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,88%. Mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn, nhưng công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.

Trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính nhấn mạnh, công tác quản lý, điều hành giá cần tiếp tục thực hiện một cách chủ động và linh hoạt vừa phải đảm bảo kiểm soát lạm phát bình quân cả năm 2022 theo mục tiêu Chính phủ và Quốc hội giao cũng như tạo nền tảng thuận lợi cho việc kiểm soát lạm phát trong năm 2023.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương bám sát thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá về các giải pháp cụ thể đối với công tác điều hành giá năm 2022 tại các kết luận, chỉ đạo đã ban hành.

Đặc biệt, chú trọng theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới, các biện pháp ứng phó của các nước; đặc biệt tại các nước lớn, các đối tác thương mại quan trọng của nước ta; cập nhật sát tình hình cung cầu giá cả hàng hóa chiến lược trên thị trường quốc tế để kịp thời đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong nước.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, bảo đảm tính chủ động, hiệu quả, phối hợp với điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiểm soát lạm phát cơ bản và tạo cơ sở cho việc kiểm soát lạm phát chung.

Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động đề xuất, xây dựng các phương án điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thị trường, đánh giá kỹ tác động đối với kinh tế - xã hội, mặt bằng giá, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để chủ động có phương án điều chỉnh giá hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường theo đúng quy định.

Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường; Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Giám sát chặt chẽ biến động giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng vẫn có biến động tăng giá trong bối cảnh giá xăng dầu giảm để có giải pháp quản lý, điều hành, bình ổn giá phù hợp.

Bộ Tài chính cho biết, đối với các mặt hàng cụ thể, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp. Chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, trong lưu thông để chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ, bình ổn giá cả thị trường nhất là dịp cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán năm 2023...

Gia Hân

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/chuyen-dong-tai-chinh/chu-dong-xay-dung-kich-ban-ung-pho-voi-bien-dong-tang-gia-cac-mat-hang-chien-luoc-352950.html