Chủ đầu tư dự án khu dân cư ngưng chuyển nhượng hợp đồng: Sao lại “ngăn sông cấm chợ”?

    Gốc

    Thêm một dự án khu dân cư tại quận 2, TP.HCM thông báo ngưng xác nhận chuyển nhượng nền đất. Việc này gây nhốn nháo tại thị trường...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/16/111456/4080