Chợt thèm một vé về tuổi thơ

    Gốc

    Hanoinet - Hình như ngày nắng, người ta thích bộn bề, giữa đêm ngủ còn ú ớ những cơn mơ không thành tiếng. Đổ thừa cho nắng, đêm có lẽ sẽ buồn.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=97381