Chọn nghề, bước khởi đầu quan trọng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đây là thời điểm các thí sinh dự thi ĐH, CĐ bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi, cũng là thời điểm vấn đề chọn nghề, chọn trường được bàn đến nhiều nhất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=45605