Chiến lược mới cho các tỉnh Nam Thái Lan

    Báo VTC News
    Gốc

    Nội các Thái Lan ngày 8/4 đã thông qua 5 chiến lược mới được xây dựng trên cơ sở phát triển kinh tế, an sinh xã hội và công lý nhằm mang lại hòa bình và an ninh cho các tỉnh miền Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244342/Default.aspx