Chiến dịch giải cứu "dân tị nạn net cafe" ở Nhật

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Chính quyền Tokyo đã quyết định mở rộng tay giúp đỡ "những người tị nạn net cafe".

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/NSHT/35396/default.aspx