Chiếc biển số xe đắt kỷ lục

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Một cuộc bán đấu giá 57 chiếc biển số xe được cho là khá đẹp và có ý nghĩa đặc biệt đã được tổ chức tại Dubai đã mang lại ít nhất 9,8 triệu đô la. Riêng chiếc biển số mang số hiệu 50G đã mang lại cho nhà đấu...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8211939872/mlnews.2008-05-09.6671880489