Chia sẻ các ứng dụng của iPhone với nhiều máy iPhone khác

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: iPhone 3G với thiết kế mỏng manh hơn, kết nối 3G truyền dữ liệu nhanh gấp 3 lần so với mạng EDGE, khả tải các trang web nhanh gấp 30% so với Nokia N95 và nhiều tính năng tuyệt vời đã chinh phục mọi người trên khắp thế giới....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=53&subjectID=15197