Chỉ số tăng trưởng GDP đạt 10,5%

    Gốc

    QĐND – Ngày 24-9, tại phiên họp thường kỳ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng qua và quán triệt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.43532.qdnd