Chi phí quảng cáo không nên bị cắt giảm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, để vượt qua cơn nguy khó nhiều doanh nghiệp đã mạnh tay cắt giảm nhiều loại chi phí. Điều đó hoàn toàn cần thiết.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=136307