Chỉ 20% lao động VN được đào tạo qua trường lớp

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo đánh giá của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Việt Nam đang đứng thứ 11 trên tổng số 12 nước châu Á về chất lượng nguồn nhân lực, đạt 32/100 điểm (Những nước có số điểm dưới 35 bị liệt vào danh sách mất khả năng cạnh tranh về lao động). Tỷ lệ lao động qua đào tạo ở nước ta mới chỉ chiếm 20%, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/79003.cand