Chết vì thiếu thông tin

    Gốc

    (HNM) - Mỗi năm, ở nước ta, bệnh ung thư cướp đi khoảng 150.000 người, chỉ sau bệnh tim mạch. Theo GS, TS Nguyễn Bá Đức -Giám đốc Bệnh viện (BV) K TƯ, 30% trường hợp ung thư liên quan đến chế độ ăn uống và ô nhiễm thực phẩm; chỉ có 2-8% là do môi trường, nghề nghiệp.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/172800