Che Guevara: Nguồn động lực của phong trào Chủ nghĩa xã hội ở Mỹ latinh

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Người dân Nam Mỹ không chỉ coi Che Guevara là anh hùng trong trái tim mình mà còn biến tinh thần cách mạng của ông thành nguồn động lực to lớn trên con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội (mang màu sắc Mỹ Latinh).

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hautruong/2008/1/65270.cand