Chế độ hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện được tính thế nào?

    Gốc

    Hỏi: Tôi nghe nói Nhà nước sắp có quy định cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện, vậy quy định này khi nào có hiệu lực, được áp dụng cho những đối tượng nào?

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17083