CHDCND Triều Tiên kiểm soát chặt chẽ biên giới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo Reurters, ngày 13-11, CHDCND Triều Tiên ra thông cáo hạn chế khách du lịch Trung Quốc sang thăm nước này, trong đó có việc đóng cửa khẩu quan trọng Dandong với Trung Quốc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134964&sub=82&top=45