CHDCND Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải

(HNMO)-CHDCND Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã đưa tàu chiến vào lãnh hải nước này, khiến quan hệ liên Triều thêm căng thẳng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/163947