"Chạy đua" cho vay tiêu dùng

    3 đăng lạiGốc

    "Đường đua" cho vay tiêu dùng vừa có thêm các "vận động viên" mới: Công ty tài chính Prudential Việt Nam (PruFC), Công ty tài chính Socíeté Générate Viet Finance (SGVF)... Cùng với một số ngân hàng, dịch vụ tín dụng tiêu dùng cho người dân đang trở nên sôi động hơn.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/10/12/212170.tno