Châu Âu nỗ lực giải cứu hệ thống tài chính ngân hàng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Không có một quỹ ứng cứu tài chính châu Âu theo kiểu Mỹ nhưng chính phủ các nước Anh, Pháp, Đức, Italy đã đạt được những thỏa thuận nhất định cùng các biện pháp riêng của mỗi nước trong nỗ lực giải cứu hệ thống tài chính ngân hàng

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=100036