Chất lượng các hậu vệ Đức ngày càng kém

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nước Đức từng tự hào vì sản sinh ra rất nhiều hậu vệ giỏi. Bundesliga từng biết đến là giải đấu có những chàng “ngự lâm quân” thiện chiến nhất. Nhưng những cái đó dường như chỉ tồn tại trong quá khứ vì hiện tại ĐT Đức và Bundesliga, các hậu vệ tên tuổi ngày càng ít đi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=96925