Chào đời một “thế hệ bị thua thiệt” ở Nhật Bản

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Báo chí Nhật gọi những người này là “thế hệ bị thua thiệt”. “Chỉ đến tối tôi mới biết được ngày mai tôi có việc gì để làm hay không”, một công nhân 36 tuổi, phát biểu như thế trong một cuộc hội thảo gần đây về lao động.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=108851