Chẳng khác hàng rong

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Đây không phải chuyện bán hàng rong. Cũng không gọi là quảng cáo rong được. Nhưng gọi tên là quảng cáo thì nhà tổ chức biểu diễn không chịu, chúng tôi có đi bán hàng đâu, sản phẩm của chúng tôi là... tinh thần kia mà. Các vị nói rằng, đây là cách chúng tôi xích lại gần công chúng hâm mộ, chúng tôi nói về chúng tôi đấy chứ!

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130580&sub=61&top=39