Chăm lo tương xứng với sự đóng góp của người lao động

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Doanh nghiệp luôn mở rộng cửa đón nhận những người có tài, có tâm về làm việc và trả lương thỏa đáng

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/214920.asp