CFE đứng trước nguy cơ đổ vỡ

    2 đăng lạiGốc

    ND - Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Mới đây, Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) đã thông qua quyết định của Điện Kremli ngừng tham gia CFE ký năm 1990 và được sửa đổi năm 1999.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109597&sub=83&top=45